Eenentwintig brieven aan zijn pleegdochter: Tiende brief

John Newton Brieven en bijbels dagboek

MIJN LIEVE KIND,

Denk niet dat we je vergeten. Onze liefde zou je nog bereiken als je honderdmaal verder van ons verwijderd zou zijn dan Highgate is. We zijn echter heel druk. Maandag heeft je moeder de hele dag ziek op bed gelegen. Ze voelt zich nu redelijk goed, maar met P. gaat het heel slecht. Naast haar verzorging hebben we bijna nergens tijd voor. Daarnaast is meneer B. ook nog ongeveer tien dagen geleden verwond door een dolle koe. Zijn leven is in groot gevaar geweest, maar nu hopen we dat hij weer beter zal worden. Ik bezoek hem elke dag en dat slokt een groot deel van mijn tijd op. Ik wil de Heere danken omdat Hij je in gezondheid en veiligheid bewaart. Ik hoop dat jij ook dankbaar bent. Als je ziet dat iemand ziek, gewond of invalide is, bedenk dan dat het de goedheid van de Heere is dat het met jou niet zo gesteld is. De zonde heeft de wereld met smart vervuld.

Alle ellende waarover je leest of hoort, of die je met eigen ogen ziet, is het gevolg van de zonde. Omdat je een zondaar bent, zou jou hetzelfde lijden kunnen treffen. Het is alleen Gods barmhartigheid die jou bewaart en de goede dingen schenkt die anderen moeten missen. Je weet dat veel kinderen in armoede opgroeien, slecht behandeld worden of geen ouders of lieve vrienden hebben die voor hen zorgen. Hoewel de Heere jouw ouders van je weggenomen heeft vóór je oud genoeg was om hen te missen, heeft Hij ervoor gezorgd dat je een plaats bij ons gekregen hebt. Hij heeft ons hart geneigd om je niet alleen in huis te nemen, maar ook lief te hebben. Nu wordt in al je behoeften voorzien en daarnaast heb je onderwijs gekregen en ga je nog naar school. Ook wordt er elke dag voor je gebeden. Je hebt alle reden om echt dankbaar te zijn en ik hoop dat je de Heere zult bidden om je een dankbaar hart te geven. Je kunt namelijk niet dankbaar zijn als Hij je geen dankbaar hart schenkt.

Het gezang uit het boekje van dr. Watts is wel vooral voor kinderen geschreven, maar verdient ook je aandacht als je opgroeit en een vrouw
wordt. Ik hoop dat je het vanuit de grond van je hart zult naspreken:

Ik verdien niet meer dan anderen,
Toch schonk God mij meer.

O, het is een grote zegen, als we beseffen dat we niets dan ellende verdienen en dat alles wat we ontvangen genade is en dan mogen weten dat we al deze genade ontvangen op grond van de verdienste van de Heere Jezus Die voor ons gestorven is, opdat wij zouden leven en gelukkig zijn.

Elke gave die Hij schenkt,
Kostte Hem zielensmart.

Als je dit begrijpt, zul je Hem liefhebben en dan zul je echt gelukkig zijn. Dan zal het je een vreugde zijn om Hem te behagen. Als je jouw vertrouwen op Hem stelt, zul je bewaard worden voor benauwdheid en kwaad.

Je liefhebbende vader
1 augustus 1783

Download PDF
John Newton