Eenentwintig brieven aan zijn pleegdochter: Negende brief

John Newton Brieven en bijbels dagboek

MIJN LIEVE KIND,

Mevrouw X is op vastendag overleden en werd gisteren begraven. Ik heb haar vaak bezocht tijdens haar ziekte en ben naar haar begrafenis geweest. Enkele maanden geleden was ze nog gezond, maar de tbc heeft haar naar het graf gesleept. Hoewel ze jong was, vond ze het niet erg om deze ellendige wereld te verlaten. Ik trof haar vaak blijmoedig en opgewekt, hoewel haar ziekte heel pijnlijk was. Ze had veel last van koud zweten. Enkele dagen voor haar dood zei ze echter dat één uur van het geluk dat ze toen ervoer, opwoog tegen wel duizend jaar koud zweten. Ze zei: ‘O, als dit sterven is, wat is het dan aangenaam!’ Ik geloof dat mijn lieve kind mij verteld heeft dat het vaak verschrikt wordt door de gedachte aan de dood. Als je echter de Heere zoekt zoals mevrouw X, zul je in je stervensuur merken dat de dood geen verschrikking is voor hen die de Heere Jezus Christus liefhebben. Hij heeft de dood ontwapend en de prikkel eruit weggenomen. Hij heeft beloofd om bij Zijn volk te zijn en hen tot Zich te nemen als ze deze wereld en alles wat zij liefhadden, gaan verlaten. Jij hebt dezelfde voorrechten als mevrouw X, jij bent ook toevertrouwd aan de zorg van hen die het goede zoeken voor je ziel.

De Schriften, die haar wijs maakten tot zaligheid, zijn jou ook geschonken en jij hebt eveneens de gelegenheid om het Evangelie te horen. Zij werd al als kind opgeroepen en aangespoord om de Heere te bidden om Zijn genade. Jij ook. Ik hoop dat jij hetzelfde zult doen als zij. De Heere Die haar genadig is geweest, zal jou ook genadig zijn. Hij heeft immers beloofd dat niemand Hem tevergeefs zal zoeken. Je geweten zegt je dat je een zondaar bent en dat maakt je bang. Als de Heere je echter geloof schenkt, zul je zien en begrijpen dat het bloed van Jezus Christus van alle zonden reinigt. Dan zul je Hem liefhebben en als je Hem liefhebt, zul je merken dat het gemakkelijk en aangenaam is om Hem te dienen. Dan zal het je verlangen zijn om Hem te zien Die voor jou is gestorven. Omdat dit in deze wereld niet mogelijk is, zul je blij zijn dat je hier niet altijd hoeft te blijven. Je zult willen sterven, opdat je mag zijn waar Hij is. Ondertussen hoop ik dat je tot Hem zult bidden en zult wachten op de tijd waarop Hij Zich aan jou wil openbaren. Je zult alles proberen te vermijden wat verkeerd is en Hem mishaagt. Ik hoop dat je soms zult merken dat je hart gevoelig en teer is, dat er ernstige gedachten en hartelijke begeerten bij je opkomen.

Als dat zo is, denk dan: Nu roept de Heere mij, en zeg met Samuël: ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’ Hij roept niet met een hoorbare stem, maar Hij spreekt tot het hart op een manier die niet met woorden te beschrijven is. Als we bedroefd en beschaamd zijn vanwege onze zonden, als we ontroerd worden door wat we over Hem lezen en van Hem horen, van Zijn lijden, Zijn liefde en Zijn dood, als we zien en gevoelen dat niets dan Zijn gunst ons gelukkig maken kan, dan mogen we zeker weten dat de Heere nabij is. Ik geloof dat je te verstandig en te oprecht bent om je godvruchtiger voor te doen dan je bent om zo je medemensen te behagen. Aan de andere kant wil ik graag dat je openhartig over godsdienstige zaken spreekt. Ik weet dat je niet zonder overtuigingen bent. Hoewel niet alle overtuigingen goed zijn, begint echte godsvreze altijd met overtuigingen. We hebben pas behoefte aan een arts als we weten dat we ziek zijn. Als ik nog mag meemaken dat je de genade van God deelachtig wordt, zal een van mijn vurigste wensen vervuld zijn. Dat is mij grotere vreugde dan je gewicht in goud. Daarom mag je er zeker van zijn dat ik vaak voor je bid.

Je liefhebbende vader

Download PDF