Eenentwintig brieven aan zijn pleegdochter: Elfde brief

John Newton Brieven en bijbels dagboek

MIJN LIEVE KIND,

‘Ijdelheid der ijdelheden!’ zegt de prediker. ‘Hoe ijdel zijn alle dingen hier beneden!’, zegt dr. Watts. Jij en ik en je moeder mogen dat ook wel zeggen, want we rekenden er allemaal op dat we elkaar afgelopen zondag zouden ontmoeten. We luisterden bij de deur, tuurden door het raam, maar geen Betsy. Toen we van mevrouw *** hoorden dat je gezond was, waren we tevreden. Nu verwachten we je komende zondag. Het is echt niet verkeerd dat je af en toe een tegenslag ondervindt. Mogelijk leer je daardoor om niet te veel te rekenen op wat morgen je kan brengen en begin je te voelen hoe onmogelijk het is om gelukkig te zijn als jouw wil niet gebracht wordt tot onderwerping aan Gods wil. Daartoe moet je eigen wil regelmatig gedwarsboomd worden. Bijna dagelijks zullen er dingen gebeuren die op de ene of andere manier lijnrecht tegen je wensen en verwachtingen ingaan. Sommige mensen worden dan woedend en zijn boos en ongeduldig.

Anderen, die op de school van de Heere zijn en graag door Hem onderwezen worden, trekken er profijt uit en vinden soms meer vreugde in de onderwerping aan Zijn leidingen, hoewel ze strijdig zijn met hun wil, dan ze hadden ervaren als alles was gebeurd zoals zij dat wensten. Ik wil, mijn lieve kind, dat je veel denkt aan Gods voorzienigheid die alles bestuurt. Ze strekt zich uit tot de kleinste dingen. Hij regeert en bestuurt alle dingen, maar op zo’n verborgen wijze dat de meeste mensen denken dat Hij niets doet, terwijl Hij in werkelijkheid alles doet. Hij bepaalde het tijdstip waarop je ter wereld kwam en het uur waarop je van Highgate naar ons toe zult komen, is eveneens door Hem bepaald. Zonder Zijn bescherming en zorg kun je niet één stap veilig op deze weg zetten. Het lijkt jou en mij nu misschien onbetekenend of je afgelopen zondag thuiskwam of komende zondag naar huis zult komen. We weten echter niet wat de verschillende gevolgen kunnen zijn.

We weten niet aan welk verborgen gevaar je mogelijk ontkomen bent door afgelopen zondag op Highgate te blijven. De Heere weet alle dingen. Hij voorziet elk mogelijk gevolg en wat we teleurstellingen noemen, zijn vaak weldaden die ons voor kwaad bewaren. Als ik je een les zou kunnen leren die ik zelf nog maar slecht geleerd heb, zou ik je brengen op een weg waarop je nooit teleurgesteld wordt. Vorm jezelf altijd een juist oordeel over de wereld en alles wat daarin te vinden is. Als je druiven zoekt aan een braamstruik zul je teleurgesteld worden. Dat is echter wel je eigen schuld, want je bent groot genoeg om te weten dat druiven nooit aan een braamstruik groeien. Als je hier veel vreugde verwacht, zul je die ook niet vinden. Dat zou echter geen teleurstelling voor je moeten zijn, want de Schrift heeft je van tevoren gewaarschuwd dat je elke dag kruisen, beproevingen en tegenslagen verwachten moet. Als je die verwacht, zul je niet teleurgesteld zijn wanneer ze gebeuren.

Je liefhebbende vader
10 augustus 1787

Download PDF