Brieven aan zijn vrouw: Tweede brief

John Newton Brieven en bijbels dagboek

Mijn Liefste,

Tot zover ben ik in veiligheid gebracht, maar ik durf de post verder niet echt te vertrouwen, en daarom houd ik het maar kort. Ik ontmoette Mr. T___ in Daventry, en verzocht hem u te laten weten hoe opgewekt hij mij vond; ik vrees dat u mijn eigen verslag nauwelijks zou geloven, tenzij ik iemand had die voor mij instond. Ik zal blij zijn een soortgelijk verslag van u te horen, maar ik weet Wie voor u zorgt en welke goede reden ik heb om Hem te vertrouwen. Ik hoop dat mijn eerste nieuws zal zijn, dat uw herstel vordert. Ik heb al veel gebeden van die strekking gedaan en ik voeg er elk uur aan toe, hoewel niet met de plechtigheid die ik zou wensen.

Tot nu toe hebben we niet veel gezelschap op de weg aangetroffen, en we zijn zo laat aangekomen, dat ik niet de gelegenheid heb gehad om ook maar één slaapplaats te vinden. Dit is het enige ongemak dat ik heb ondervonden. Maar ik weet dat ik geen harde Meester dien. Ik bid tot Hem, Die de ademhaling van mijn gedachten kan horen wanneer ik in gezelschap ben, en Die meer bereid is te horen dan ik ben te vragen. Ik hoop dat jij, mijn liefste, op Hem zult blijven wachten, want van Hem alleen kan onze hulp komen. Smeek om een biddende geest; leg al je hoop en al je angsten voor Hem neer. Op deze manier, en op geen andere, zullen vrede en troost zeker gevonden worden. Ik beveel u Zijn zegen aan, en blijf, onuitsprekelijk, enz.
Litchfield,
13 augustus 1755

Download PDF