Brieven aan zijn vrouw: Derde brief

John Newton Brieven en bijbels dagboek

Mijn Liefste,

Ik kan vanavond niet veel schrijven, maar ik wil u in een paar woorden zeggen dat alles goed gaat. Ik heb het gebruikelijke vriendelijke onthaal van onze dierbare vrienden genoten – ik heb mijn zaken gedaan in het douanekantoor en veel felicitaties ontvangen. Ik heb vakantie tot maandag, en zal dan mijn kantoor betreden. Aangezien er twee landmeters zijn en ik slechts om de week de rivier op zal gaan, zal deze plek mij waarschijnlijk wat ontspanning geven, wat op zijn beurt voor mij net zo welkom zal zijn als geld. Welnu, aangezien de Heere mij zoveel zegeningen heeft geschonken, zal ik Hem dan niet altijd vertrouwen?

Ja, ik dank Hem, ik hoop dat ik met recht kan zeggen dat ik dat kan, en doe. Mijn gedachten werden veel onderbroken toen ik in de koets zat; maar ik had inderdaad een aangename rit vanuit Warrington, en werd ertoe gebracht verbaasd te zijn over mijn vele barmhartigheden, en zowel jou als mijzelf met veel voldoening in de handen van God te leggen. Ik heb de brief van uw broer ontvangen, en ik dank hem voor zijn stiptheid. Zoals het de Heere behaagt u tussenpozen van rust en slaap te geven, zo weet ik dat Hij al uw pijnen met één woord kan wegnemen; en ik vertrouw erop dat Hij dat op het beste tijdstip zal doen. Moge Hij op dit moment ons geloof en ons geduld doen toenemen door Zijn hand te heiligen! Amen.
Liverpool,
15 augustus 1755

Download PDF
John Newton