John Newton Brieven

John Newton Brieven

Onderaan de John Newton brieven vindt u de mogelijkheid om het artikel in PDF te downloaden.

Enkele selecties van verzamelbrieven die John Newton aan zijn vrienden schreef. Deze geselecteerde brieven zijn afkomstig uit zijn Cardiphonia.

Selectie John Newton brieven

 1. 21 brieven aan zijn pleegdochter Betsy
 2. 26 brieven aan een edelman
 3. 9 brieven aan meneer S.
 4. 4 brieven aan meneer B. en zijn familie
 5. Brief aan meneer R.
 6. 3 brieven aan meneer P.
 7. 2 brieven aan mevrouw G.
 8. Brief aan mevrouw F.
 9. Brief aan mevrouw J.
 10. 2 brieven aan meneer A.
 11. Brief aan meneer W.
 12. 3 brieven aan meneer B.
 13. 3 brieven aan meneer R.
 14. 5 brieven aan (onbekend)
 15. Brief aan mevrouw D.
 16. Brief aan mevrouw H.
 17. 4 brieven aan zijn vrouw

  John Newton Brieven

   

  John newton brieven
  John Newton brieven aan William Wilberforce

  In 1764 verscheen zijn levens­verhaal in een veertiental brieven. Een levensverhaal dat een jaar of wat geleden in het Nederlands verscheen onder de titel Genade brengt me thuis. Vrienden die persoonlijke brieven van hem ontvangen hadden en deze vanwege de inhoud ervan anderen lieten lezen, drongen aan op publicatie. Zo verscheen in 1781 een bundel met John Newton brieven genaamd, Cardiphonia (Stemmen van het hart). Een titel die door Cowper was bedacht. Reeds in 1774 had de bundel Omicron het licht gezien. Naarmate Newton zich zijn talent op het terrein van geven van onderwijs en geestelijke zorg door middel van brieven begon te realiseren, schreef hij steeds meer brieven. Brieven die van meet af aan voor wijdere verspreiding waren bedoeld.

  Een van zijn correspondenten was de baptistenpredikant John Ryland jr. (1753-1825). Newton was bevriend met diens vader, predikant van een baptistengemeente in Northamp­ton. Newton kwam geregeld onder diens prediking en omgekeerd was dit voor John Ryland sr. ook het geval. Op 17 januari 1768 vond de eerste ontmoeting tussen Newton en John Ryland jr. plaats. Met hem voerde Newton een correspondentie die begon in 1771 en eindigde in 1803. John Ryland jr. achtte Newton en Robert Hall sr. de meest wijze en de meest getrouwe geestelijke raadsmannen die hij in zijn leven had ontmoet.

  Brievenbundel – Cardiphonia

  In de brievenbundel Cardiphonia en Omicron komen verschillende John Newton brieven voor die gericht zijn aan John Ryland sr. Daarentegen bleken archieven en bibliotheken echter nog tal van nooit gepubliceerde brieven te liggen.

  Grant Gordon, die jarenlang kerkgeschiedenis doceerde aan het Tyndale Seminarie in Toronto, heeft zoveel mogelijk van deze brieven achterhaald. Dit resulteerde vorig jaar in de uitgave. Het zijn de inmiddels bekende brieven van Newton aan Ryland jr.

  Het is samengesteld in een bundel met de passende titel Wise Counsel (Wijze raadgeving). Ik kan de brieven van John Newton hartelijk ter lezing aanbevelen. Bijvoorbeeld voor predikanten en studenten theologie.

Zie ook: ‘Genade brengt me thuis

Download PDF