9 Januari “Bijbels Dagboek”

Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Deut. 8:2

Ik twijfel er niet aan dat u wel eens met genoegen hebt nagedacht over die belofte aan de Israëlieten in Deut. 8:2. Zij waren toen in de woestijn, omringd met moeilijkheden, die zeer verergerd werden door hun eigen wantrouwen en onachtzaamheid. Zij hadden een verscheidenheid van bedelingen ervaren, waarvan zij het doel nog niet konden begrijpen. Zij verloren dikwijls Gods genadige bedoelingen in hun voordeel uit het oog, en waren zeer ontmoedigd door de weg. Om hun gemoed te kalmeren en te verlevendigen, wijst Mozes hen er hier op, dat er een toekomstige gelukkige tijd aanstaande was, wanneer hun reis en strijd ten einde zou komen; dat zij spoedig in het bezit van het beloofde land zouden worden gesteld, en rust zouden hebben van al hun angsten en zorgen. Dan zou het hen genoegen geven om terug te zien op wat zij nu zo ongemakkelijk vonden om te dragen: “Gij zult gedenken de gehele weg, waarlangs de Heere, uw God, u door deze woestijn geleid heeft.1 2

God van de woestijn, vandaag wil ik bidden voor hen die het gevoel hebben dat zij verloren of zelfs verlaten zijn. Voor hen die Uw bevestiging en leiding in hun leven zo nodig hebben. Kom hen te hulp, Heere. Herinner hen eraan dat U weet van hun benarde omstandigheden. Omring ze met Uw liefde. Zegen hen met Uw troost.


  1. Een van een aantal brieven die John Newton schreef aan dominee Thomas Haweis (1734-1820), priester en evangelist van de Church of England. Newton schreef een autobiografie getiteld An Authentic Narrative of Some Remarkable and Interesting Particulars in the Life of – Communicated, in a Series of Letters, to the Reverend T. Haweis, die hij anoniem publiceerde.
  2. Uit The Life of the Rev. John Newton, Rector of St Mary Woolnoth, Londen, Londen: The Religious Tract Society, 1868.