5 Januari “Bijbels Dagboek”

En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Matt. 1:21

How sweet the name of Jesus sounds  How sweet the name of Jesus

How sweet the name of Jesus sounds
In a believer’s ear!
It soothes his sorrows, heals his wounds,
And drives away his fear.

It makes the wounded spirit whole,
And calms the troubled breast; ’
Tis manna to the hungry soul,
And to the weary rest.

Dear name! the rock on which I build,
My shield, and hiding-place,
My never-failing treasury, filled
With boundless stores of grace!

Till then I would Thy love proclaim
With every fleeting breath;
And may the music of Thy name
Refresh my soul in death!1 2 3 4

Heere Jezus; voor redding, vrede, genezing en verlossing, is er in dit leven en het volgende leven geen andere Naam dan de Uwe. Geen andere Naam zal volstaan. Dank U voor deze Hymne. Dank U voor de eeuwige waarheden in elk vers.


 

  1. Van George Booth, Primitive Methodist Hymnal, Londen: Edwin Dalton, 1889.
  2. Geschreven door John Newton in 1774. 
  3. Tijdens zijn dagen op zee ontwikkelde Newton een reputatie als vloeker en godslasteraar, zozeer zelfs dat zijn taalgebruik zelfs hardvochtige zeelieden die gewend waren aan schuttingtaal schokte. Deze Hymne is daarom des te verbazingwekkender als een getuigenis van John Newton’s ervaring van de herscheppende genade van God. In dit verband is het niet overdreven om Newtons getuigenis te vergelijken met dat van Saulus van Tarsus.
  4. Een merkwaardig (en ongemakkelijk) feit is dat John Newton deze Hymne schreef terwijl hij nog in de slavenhandel zat. Ongetwijfeld begon het licht van het Evangelie zijn weg naar zijn hart te vinden. Zoals de dageraad langzaam een andere dag besluipt, was zijn bekering een geleidelijke ervaring.