4 Januari “Bijbels Dagboek”

Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.  Matt. 18:10

John Newton was een opmerkelijk man wat zijn karakter en levensloop betreft. Maar hij was misschien opmerkelijker vanwege zijn goede karakter dan vanwege zijn grootsheid. Zijn morele kwaliteiten waren groter dan de intellectuele kracht, superioriteit en briljantheid. Hij was een geboren Londenaar,1 een enig zoon van een zeekapitein in de koopvaardij,2  een kapitein van een schip dat handelde op de Middellandse Zee. Op 7 jarige leeftijd verloor hij zijn moeder.3. Hij was een leerling van een meester die hem hard behandelde en er niet in slaagde hem op te voeden waardoor hij zijn goede eigenschappen niet goed kon ontwikkelen. Op zijn tiende was hij matroos en vergezelde hij zijn vader op diens reizen.4 Door een vurige jeugdige gehechtheid aan iemand die later zijn vrouw werd,5 slaagde hij er meer dan eens niet in om na een verlof terug te keren naar zijn schip. Toen hij adelborst was in de Royal Navy kreeg hij eens publiekelijke zweepslagen voor desertie.6 7

O Heere, wat een vreselijke start van het leven – geweld en verlies in één verschrikkelijk verhaal dat geen enkel kind ooit zou mogen meemaken. Hemelse Vader, dit brengt me ertoe om te bidden voor kinderen die vandaag de dag misbruikt, verhandeld, verwaarloosd en mishandeld worden. Help hen, bid ik, en zegen het werk van kerken en liefdadigheidsinstellingen die actief tussenbeide komen en actie voeren. Wees met de gezinnen van wie de levens door zulke verschrikkingen worden verwoest.


  1. Newton werd geboren in Wapping, een wijk in de Londense Docklands, in 1725.
  2. John Newton, Sr.
  3. Elizabeth Newton stierf aan tuberculose in 1732, kort voordat John zeven jaar oud werd.
  4. Newton zeilde tenminste zes reizen met zijn vader voordat John Newton, Sr, met pensioen ging.
  5. Newton trouwde in 1750 met zijn jeugdliefde Mary Catlett. Zij hadden elkaar voor het eerst ontmoet toen zij dertien was en hij zeventien.
  6. In 1744 werd Newton onder dwang in dienst gesteld van de Royal Navy, aan boord van de HMS Harwich. Hij werd voor desertie gestraft met een openbare afranseling van acht dozijn zweepslagen, die hem op de rand van zelfmoord bracht. Op een bepaald moment overwoog hij zelfs de kapitein van het schip te vermoorden als vergelding voor de vernedering die hij had ondergaan.
  7. Uit John Newton: Matroos, Predikant, Pastoor en Dichter.