3 Januari “Bijbels Dagboek”

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 2 Kor. 3:3

In een preek die dominee John Callis in 1907 hield, zei hij: We herdenken hier het leven en de bediening van iemand die zijn werk op aarde honderd jaar geleden beëindigde… 1807.1 Geen fraai gebeeldhouwd monument herdenkt hem hier. Maar daar, achter deze preekstoel, staat de eenvoudige tafel met, naar zijn eigen uitdrukkelijke wens, de inscriptie die hij zelf heeft samengesteld voor het enige monument dat hij voor zich wilde laten oprichten”:

JOHN NEWTON,
klerk, eens een ongelovige en libertijn,
een slavenknecht in Afrika,
werd
door de barmhartige daad van onze Heere en Verlosser
Jezus Christus
behouden, hersteld, vergeven
en aangesteld om het geloof te prediken
dat hij lang had getracht te vernietigen. 2 3

Heere, wat zal er op het gedenkteken van mijn leven staan? Help mij, bid ik, om een blijvende indruk achter te laten op het leven en de harten van hen die ik ontmoet – mijn familie en vrienden, mijn collega’s en buren. Zegen door de invloed van uw Geest mijn getuigenis voor Christus, waar ik ook ben – thuis, in de kerkbank, of in de supermarkt!


  1. De eerwaarde John Callis was rector van de Holy Trinity Church, Norwich, Engeland. Zijn preek was een van een aantal preken die gehouden werden ter herdenking van de honderdste sterfdag van John Newton en om na te denken over zijn bediening en pastorale invloed.
  2.  Het monument waar Callis naar verwijst staat in de Anglicaanse kerk van St Mary Woolnoth, in de City van Londen, waar Newton van 1779 tot aan zijn dood in 1807 een geliefde rector was.
  3. Uit John Newton: Zeeman, Prediker, Pastor en Dichter.