26 Januari “Bijbels Dagboek”

Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Ex. 25:22

Approach, my soul, the mercy-seat  Approach, My Soul, the Mercy Seat

Approach, my soul, the mercy seat
where Jesus answers prayer;
there humbly fall before his feet,
for none can perish there.

Thy promise is my only plea;
with this I venture nigh:
thou callest burdened souls to thee,
and such, O Lord, am I.

Bowed down beneath a load of sin,
by Satan sorely pressed,
by war without and fears within,
I come to thee for rest.

Be thou my shield and hiding place,
that, sheltered near thy side,
I may my fierce accuser face,
and tell him thou hast died.

O wondrous love! to bleed and die,
to bear the cross and shame,
that guilty sinners, such as I,
might plead thy gracious name!1 2

Genadige God, als deze Hymne vandaag voor mij bedoeld is, dan bid ik hem voor mijzelf. Als ik het echter voor iemand anders moet bidden, maak me dat dan duidelijk, zodat ik het voorrecht heb om voor hen te bidden. Hoe het ook zij, Heere, hoor en verhoor mijn gebed.


  1. Een van de Olney Hymns (1779).
  2. Hoewel de Bijbel verwijst naar een bepaald type van genadebank, introduceerde de grote Amerikaanse Presbyteriaanse evangelist en opwekkingsprediker Charles Grandison Finney (1792-1875) het concept van “de bank der barmhartige” in zijn evangelisatiecampagnes, waarbij boetvaardige zondaars, onder de overtuiging van zijn prediking, voor God zouden knielen en vergeving zouden vragen. Het Leger des Heils hanteert (mogelijk als enige) nog steeds een dergelijk beleid, door gebruik te maken van een “boetekleed” of “genadebank” – een houten bank waarop iedereen op elk moment kan knielen; niet alleen voor vergeving, maar voor alle gebedsnoden en zorgen, alleen of met de steun van een aangewezen genadebank-consulent.