25 Januari “Bijbels Dagboek”

Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Gal. 6:11

[William] Cowper1 wordt beschouwd als een van de grootste Engelse briefschrijvers. Maar veel van Newtons brieven – en dat waren er heel wat – zijn vergelijkbaar vanwege hun stijl2 en hun bewonderenswaardige toon. Hij beschouwde het schrijven van brieven als een van de grootste kanalen waarmee hij zijn medemens tot dienst kon zijn. Een groot aantal van Newtons brieven werd door hem gepubliceerd. Hij gaf een deel ervan de titel Cardiphoniaheart breathings or voices. Deze bundel, bestaande uit brieven van mensen die zijn hulp zochten in geestelijke zaken – is veel gelezen en zeer gewaardeerd. Mag ik mijn eigen getuigenis toevoegen aan de voortreffelijkheid ervan als een boek dat zeer nuttig is voor de dagelijkse lectuur? De schrijver geeft blijk van een diepgaande kennis van geestelijke nood en moeilijkheden. Hij geeft raad en leiding dat word gekenmerkt door een groot geheiligd gezond verstand vanuit zijn eigen levenservaringen.3

Heere van allen, U hebt sommigen de gave geschonken om te schrijven doormiddel van brieven, artikelen, boeken en studiegidsen. Ik dank U hartelijk voor elke zegen die zulke mensen bieden wanneer zij hun gave aan Uw dienst besteden doormiddel van: bemoediging, inspiratie, vriendschap en onderwijs. Terwijl ik hun werken lees en daar mijn voordeel mee doe, vraag ik Uw zegen over hen als zij op zulke manieren werken en communiceren.


  1. William Cowper (1731-1800) was een grote vriend van John Newton, en een van zijn parochianen in Olney, Buckinghamshire, Engeland. Cowper en Newton werkten samen aan een aantal hymnen (Cowper was een begenadigd dichter), het meest in het bijzonder bij de publicatie van Olney Hymns. Uitstekende verslagen van de sterke vriendschap die bestond tussen William Cowper en John Newton zijn te vinden op www.cowperandnewtonmuseum.org.uk – het Cowper en Newton Museum is gehuisvest in Orchard Side, Market Place, Olney, Buckinghamshire MK46 4AJ, Engeland, en herbergt een schat aan materiaal, publicaties en voorwerpen die betrekking hebben op dit bijzondere partnerschap in het Evangelie.
  2. Energetisch en vol van ijver.
  3. Uit John Newton: Sailor, Preacher, Pastor, and Poet. Dit is een uittreksel van een preek die werd gehouden door dominee John Callis.