24 Januari “Bijbels Dagboek”

Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Ps.23:3

Wanneer schuld… over het geweten wordt gebracht, wordt het hart hard, de handen zwak en de knieën zwak; dan wordt het vertrouwen geschokt, de geest van gebed onderbroken, de wapenrusting verloren, en zo worden de dingen erger en erger, totdat het de Heere behaagt tussenbeide te komen; want hoewel wij uit onszelf kunnen vallen, kunnen wij zonder Zijn hulp niet opstaan. Elke zonde heeft, naar haar eigen aard, een neiging tot een uiteindelijke afval; maar er is een voorziening in het verbond der genade, en de Heere keert, op Zijn eigen tijd, terug om de ziel te overtuigen, te verootmoedigen, te vergeven, te vertroosten en te vernieuwen. Hij raakt de rots aan, en het water stroomt. Door herhaalde beproevingen en oefeningen van deze soort (want deze wijsheid wordt zelden verworven door één of enkele lessen), beginnen wij uiteindelijk te leren dat wij niets zijn, niets hebben, en niets kunnen doen dan zondigen. En zo worden wij geleidelijk voorbereid om meer uit onszelf te leven, en al onze toereikendheid van elke soort te ontlenen aan Jezus, de Fontein van genade. Wij leren voorzichtiger te zijn, minder op onze eigen kracht te vertrouwen, minder aan onszelf te denken en meer aan Hem; in deze laatste twee bijzonderheden bestaat, naar ik aanneem, wat de Schrift bedoelt met een groei van genade. Beide nemen toe in de levendige Christen; – elke dag toont hem meer van zijn eigen hart, en meer van de kracht, toereikendheid, medelijden en genade van zijn aanbiddelijke Verlosser; maar geen van beide zal compleet zijn totdat we in de hemel zijn.1

Genadige God, in het licht van zo’n duidelijke en openhartige, in zachtmoedigheid en nederigheid besloten leer, kan ik niet anders dan mijn gebed van gisteren herhalen. Ik wil echter aan dat gebed een dankbetuiging toevoegen voor John Newtons wonderbaarlijke inzichten en de welsprekendheid waarmee hij diepgaande geestelijke zaken uiteenzet. U bent een trouwe God.


  1. Uit Cardiphonia: or, The Utterance of the Heart; in the Course of a Real Correspondence, Volume One.