21 Januari “Bijbels Dagboek”

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, de zuivere melk van het Woord – Of: de redelijke, zuivere melk. opdat u daardoor mag opgroeien. 1 Petr. 2:2

Zulke mensen [nieuw bekeerden] zijn zeer zwak in het geloof. Hun vertrouwen komt eerder voort uit de levendige indrukken van de vreugde binnenuit, dan uit een duidelijk en helder begrip van het werk van God in Christus… Vandaar dat het gebeurt, dat wanneer de Heere Zijn voorzieningen verandert, en Zijn aangezicht verbergt, zij spoedig verontrust zijn… Zij die in deze staat van hun eerste liefde zijn, zijn zelden vrij van een enigszins berispende gemoedsgesteldheid. Zij hebben nog niet alle bedrieglijkheid van hun eigen hart gevoeld; zij zijn nog niet goed op de hoogte van de listen of verzoekingen van Satan; en daarom weten zij niet hoe zij medelijden of toegeeflijkheid moeten tonen, waar toegeeflijkheid nodig en gepast is, zij kunnen iemand die niet dezelfde oprechtheid als henzelf toont, moeilijk verdragen. Zij staan eveneens min of meer onder invloed van eigengerechtigheid en eigenwil. Zij bedoelen het goed, maar omdat zij nog niet goed op de hoogte zijn van de geestelijke betekenis en het juiste gebruik van de wet, en ook nog niet ingeburgerd zijn in het geloofsleven, gaat een deel van hun ijver op in uiterlijkheden en niet-essentiële zaken, en beweegt hen ertoe in praktijk te brengen wat niet geboden is en nemen verschillende en onnodige verzakingen en bijzonderheden in acht. Ondanks al hun gebreken, meen ik echter dat er iets heel moois en innemends zit in de oprechte vurigheid van een jonge bekeerling.1 Sommige koude en strenge rechters zijn bereid om deze veelbelovende verschijningen te verwerpen, vanwege incidentele gebreken. Maar zou een tuinman een mooie nectarine weggooien, omdat hij nog groen is en nog niet al die schoonheid en smaak heeft bereikt die een paar regenbuien en zonnen hem zullen geven?2

Wat een wijs, eerlijk, moedig en goedhartig pastoraal advies! Dank U, Heere, voor deze waardevolle raad, die zeker de moeite waard is om in gedachten te houden in elke kerk of christelijke gemeenschap. Ik bid voor hen die de bijzondere verantwoordelijkheid hebben om jonge bekeerlingen op te voeden tot leiders van groepen en klassen. Wilt U hen helpen op deze weg. Zegen hen met wijsheid en naastenliefde.


  1. Jong in geestelijke zin, ongeacht de feitelijke fysieke leeftijd.
  2. Uit Cardiphonia: or, The Utterance of the Heart in the Course of a Real Correspondence, Volume One.