20 Januari “Bijbels Dagboek”

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Kor. 5:17

De ontwaakte ziel (vooral wanneer zij na een tijd van benauwdheid en verschrikking begint te smaken dat de Heere genadig is) bevindt zich in een nieuwe wereld. Geen verandering in het uiterlijke leven kan zo voelbaar zijn1, zo aangrijpend. Geen wonder dat men op zo’n moment aan weinig anders kan denken; – de overgang van duisternis naar licht, van een gevoel van toorn naar een hoop op heerlijkheid, is de grootste die men zich kan voorstellen, en is dikwijls even plotseling als wonderbaarlijk. Vandaar dat de algemene kenmerken van jonge bekeerlingen ijver en liefde zijn. Zoals Israël bij de Rode Zee, hebben zij juist de wonderbare werken van de Heere gezien, en zij kunnen niet anders dan Zijn lof zingen; zij zijn diep getroffen door het gevaar waaraan zij de laatste tijd zijn ontsnapt, en door het geval van velen om hen heen in dezelfde zorgwekkende situatie; het besef van hun eigen ontvangen genade, en een medelijden met de zielen van anderen, is zo overweldigend, dat zij het bijna niet kunnen nalaten om te prediken tot een ieder die zij ontmoeten. Deze emotie is zeer terecht en redelijk, met betrekking tot de oorzaken waaruit zij voortkomt; en het is ongetwijfeld een bewijs, niet alleen van de onvolmaaktheid, maar ook van de verdorvenheid van onze natuur, dat wij niet altijd zo aangedaan zijn.2 3

Dank U, Heere, voor deze gelegenheid – en herinnering – om te bidden voor nieuwe bekeerlingen. Ik bid dat U mijn eigen gemeente zult zegenen met mensen die hunkeren naar verlossing, en ik bid ook voor hen die baby’s en jonge kinderen in Christus zijn. Bescherm hen, zegen hen, leid hen, en omring hen met volwassen gelovigen die een waakzaam oog op hen kunnen houden en hen kunnen aanmoedigen tot geestelijke groei. Heere, in veel opzichten zijn zij relatief gemakkelijke doelwitten voor de duivel en zijn handlangers, dus wees alstublieft als een schild voor hen. Maak uw kerken tot gastvrije, veilige plaatsen, en zegen hen die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor zendingswerk en evangelisatie.


  1. Als in, gevoeld door de zintuigen; gevoelig.
  2. Uit Cardiphonia: of, The Utterance of the Heart in the Course of a Real Correspondence, Volume One.
  3. Zie Voetnoot 1, 17 januari.