19 Januari “Bijbels Dagboek”

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 2 Tim. 2:3

Ook in onze tijd zijn er nog opmerkelijke bewijzen van dezelfde soevereine genade.1 Ik kan in het bijzonder het geval van wijlen kolonel Gardiner noemen. Als er enige bevrediging gevonden kon worden in een zondige leven, dan zou hij die gevonden hebben. Want hij probeerde het uit op alle denkbare manieren. Hij was gewend aan het kwade; en vele ongewone, bijna wonderbaarlijke uitreddingen maakte geen indruk op hem. Toch werd ook hij gewillig gemaakt op de dag van Gods heirkracht. Het duidelijke verslag van zijn leven dat na zijn dood is geïllustreerd, gepubliceerd en verspreid, is een aanleiding geweest tot veel lof en troost voor God en Zijn volk.2 3

Hemelse Vader, mijn bekeringsverhaal is misschien lang niet zo indrukwekkend als dat van Paulus, John Newton of Kolonel Gardiner (zie Voetnoot 1), maar ik dank U dat mijn zekerheid van redding door Christus een gelijkwaardige en geldige zaak is. Ik bid vandaag, Heere, voor iedereen die ik ken en die geplaagd wordt door twijfels aangaande hun eeuwige bestemming, wellicht zelfs leden van mijn eigen kerk. Help hen om te vertrouwen op de beloften van de Schrift en de geloofszee te bevaren met betrekking tot zulke zaken.


  1. Zie de overdenking van 18 januari.
  2. Uitstekende verslagen van het opmerkelijke leven en de bekering van kolonel James Gardiner zijn online te vinden op https://www.evangelicaltimes.org/27700/colonel-james-gardiner en in Philip Doddridge’s zeer nuttige boekje The Life of Colonel James Gardiner.
  3. Uit The Life of the Rev. John Newton.