16 Januari “Bijbels Dagboek”

Zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. Spr. 26:11

Ik herinner mij, toen ik eens het genoegen had om met u samen te zijn, dat het u behaagde een interessant gesprek te beginnen, dat, tot mijn teleurstelling, spoedig werd onderbroken. Het onderwerp ging over de oorzaken, de aard en de kenmerken van een achteruitgang in de genade. Hoe het komt dat wij die warme indruk van Goddelijke dingen verliezen, waarvan wij op sommige goede ogenblikken denken dat het bijna onmogelijk is die te vergeten. In hoeverre deze verandering in de ziel in overeenstemming is met geestelijke groei in andere opzichten. In hoeverre wij een juiste beoordeling kunnen maken van onze bekwaamheid in het algemeen. En door welke stappen de verliezen die wij lijden door onze verbondenheid met onze zondige natuur en een zondige wereld, kunnen worden hersteld.1 2

Genadige Vader, hoe vaak ben ik niet afgedwaald van de paden der waarheid en gerechtigheid, richting de bekende maar dodelijke valkuilen van de zonde. Hoe gemakkelijk kan mijn Adamische natuur soms mijn pelgrimstocht met Jezus dreigen te overschaduwen. Hoe snel verlies ik de genade uit het oog. Heere, U bent een genadig en barmhartig God, en U roept mij keer op keer tot een hernieuwde toewijding. Laat mij niettemin nooit misbruik maken van die genade, of van uw “zeventig maal zeven” vergeving. Help mij liever die dingen te laten die U beledigen, en voortdurend de zegen van een rein hart te zoeken. Zo helpe mij, God.


  1. Dit korte fragment, uit Newtons Cardiphonia: of The Utterance of the Heart in the Course of a Real Correspondence, Volume One, Edinburgh: Waugh & Innes, 1781, komt uit één van de “Zesentwintig brieven aan een edelman” die John Newton schreef om geestelijke leiding te geven aan hen die hem benaderden met allerlei zoekende vragen. Wij zullen nog meer lezen uit zijn omvangrijke werken, maar deze paragraaf laat al duidelijk zien dat John Newton veel meer was dan alleen het verhaal van zijn verbazingwekkende redding uit een storm op zee en zijn opmerkelijke bekering van slavenhandelaar tot predikant van het Evangelie. Hoewel zijn getuigenis zeker indrukwekkend, hoogst ongewoon en duidelijk God-verheerlijkend was, vergissen wij ons als wij veronderstellen dat zijn ervaring van zo’n verbazingwekkende genade tot dat alleen beperkt bleef. Newton was een geleerd en zeer gerespecteerd geestelijke, maar ook iemand wiens biografie deels leest als een avonturenverhaal.
  2. John Newton was een man met een briljant intellect en mentaal geheugen, zoals hier wordt aangetoond, wanneer hij in enig detail vertelt over een gesprek dat hij eens had.