15 Januari “Bijbels Dagboek”

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ps. 23:6

Zelfs in deze onvolmaakte toestand, hoewel we zelden in staat zijn om onze omstandigheden goed te beoordelen, blijkt toch, als wij de gebeurtenissen van de voorbije jaren die we hebben doorgemaakt vergelijken met onze gemoedstoestand in de jaren die daar op volgden, hoe wonderlijk het een met het ander was verbonden. Dan zien wij dat al deze gebeurtenissen nodig waren. Zelfs de dingen waarvan we dachten dat ze nauwelijks onze aandacht waard waren. We zien dat wij soms aan grote dreigende gevaren zijn ontsnapt. Natuurlijk niet door onze eigen wijsheid of voorzienigheid, maar door de tussenkomst van omstandigheden die wij helemaal niet wilden en ook niet verwachtten. Wanneer wij deze dingen vergelijken en overwegen door het licht dat ons in de Heilige Schrift wordt gegeven, zullen wij in onze eigen zorgen onbetwistbare bewijzen vinden dat de wijze en goede voorzienigheid van God vanaf het prilste begin van ons leven over ons waakt. Dat Hij voor ons zorgt en ons beschermt in al onze omzwervingen die wij in een staat van onwetendheid gaan. Hij leidt ons op een weg die wij niet kennen, totdat uiteindelijk Zijn voorzienigheid en genade samenvallen in de gebeurtenissen en indrukken die ons tot kennis van Hem en onszelf brengen.1

Heere, als ik deze woorden lees dan voel ik mij in Uw aanwezigheid zo nederig. De reden daarvan is dat ik mij enigszins bewust ben van de wijze waarop U mijn leven heeft geleid. Ik ben mij misschien niet altijd bewust geweest van Uw leiding, en om eerlijk te zijn heb ik die soms niet eens gewaardeerd, maar toch erken ik dankbaar Uw voorzienige zorg. Ik geef U terug wat al van U is: namelijk mijn dagen en mijn tijd.


 

  1. Uit The Life of the Rev. John Newton. Zie de voetnoot van 13 Januari.