14 Januari “Bijbels Dagboek”

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Fil. 4:6

Come, my soul, thy suit prepare  Come, my soul, thy suit prepare

Come, my soul, thy suit prepare;
Jesus loves to answer prayer;
He Himself has bid thee pray,
Therefore will not say thee nay.

Thou art coming to a King;
Large petitions with thee bring;
For His grace and power are such,
None can ever ask too much.

With my burden I begin;
Lord, remove this load of sin;
Let Thy blood, for sinners spilt,
Set my conscience free from guilt.

Lord, I come to Thee for rest;
Take possession of my breast;
There Thy blood-bought right maintain,
And without a rival reign.1 2

Genadige God, vergeef het mij als mijn gebeden zwak en twijfelend overkomen, of wanneer ik een gebrek aan geloof heb. Ik weet dat U de beperkingen in mijn gebed die ik soms voel, begrijpt, en ik dank U daarvoor. Niettemin, wil ik U vragen of U mijn hart zou willen aanraken zodat ik vrijmoedig en vol verwachting kan bidden. Ik breng U vandaag mijn lijst met gebeden. Leer mij te vertrouwen op Uw genade in plaats van op de welsprekendheid of regelmaat van mijn gebeden. Houd mijn ogen op U gericht in plaats van op mijn problemen en zorgen, die ik voor U wil neerleggen.


  1. Uit de Primitive Methodist Hymnal.
  2. De populariteit van deze hymne blijkt uit het feit dat hij in de loop der jaren in meer dan 600 gezangenboeken is verschenen. Het spreekt eenieder aan die verlangt naar een intiemer gebedsleven en een vrijmoediger en gelovig gesprek met Zijn hemelse Vader.