13 Januari “Bijbels Dagboek”

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Fil. 3:12

Nee, wij hebben het nog niet bereikt. Wij voelen nog steeds de zwakheden van een gevallen natuur. Door de overblijfselen van onwetendheid en ongeloof vergissen wij ons dikwijls over de handelswijze van de Heere met ons. Dan klagen wij maar al te vaak, terwijl wij, als wij alles wisten, ons veeleer zouden moeten verheugen. Maar ook voor ons komt er een tijd dat onze strijd zal zijn voleindigd. Dan zal ons uitzicht vergroot zijn en ons licht vermeerderd. Wat zullen wij dan vol aanbidding en liefde terugzien op de weg waarlangs de Heere ons heeft geleid! Wij zullen dan zien en erkennen, dat barmhartigheid en goedheid elke stap in ons leven heeft geleid. Dan zullen wij zien, dat wat onze onwetendheid eens tegenstanders en boosdoeners noemde, in werkelijkheid zegeningen waren, zonder welke wij het niet hadden kunnen doen. Dan zal blijken dat niets ons zonder reden is overkomen. Dat geen moeite ons te vroeg, te zwaar of langer duurde, dan nodig was. Dan mogen wij zien dat onze vele verdrukkingen elk op hun plaats waren. Dat de middelen die door Gods genade en wijsheid werden aangewend ons moesten brengen tot het bezit van dat overtreffende en eeuwige gewicht van de heerlijkheid, die de Heere voor Zijn volk bereid heeft.1

Hemelse Vader, het is soms zo moeilijk om eenvoudigweg te vertrouwen! Vergeef mij Heere, als ik diep vanbinnen weet dat Uw handelen alleen uit liefde voortkomt, maar toch heb getwijfeld. Terugblikken zijn vaak mijn beste leermeester. Maar help mij, bid ik, om geloof te oefenen tijdens de moeilijke momenten, en niet alleen achteraf. Prent deze wijze woorden van Newton vandaag in mijn hart en ziel. Heilige Geest, breng ze mij de volgende keer in gedachten als mijn zicht vertroebeld is.


  1. Uit The Life of the Rev. John Newton. John Newton ontwikkelde een uitstekende en wijdverbreide reputatie als predikant en raadsman, en dit korte fragment is slechts één van de ontelbare voorbeelden van de wijze en sympathieke raad die hij gaf aan de velen die naar hem toe kwamen voor hulp en advies.