1 Januari “Bijbels Dagboek”

Ik was blind en nu zie ik. Joh. 9:25

Amazing Grace  Amazing Grace

Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
’Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.

The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine. 1 – 2

Waarlijk, het is een wonderbaarlijke genade! Almachtige God, dank U voor deze hymne – wat een blijvend getuigenis van de diepte van Uw liefde en barmhartigheid! Help mij, genadige Vader, om aan het begin van dit nieuwe jaar mijn eigen leven en mijn eigen tijd in deze verzen te plaatsen, en te beseffen, met een gevoel van verwondering en lof, dat deze woorden zowel van mij als van John Newton zijn.


  1. Ongetwijfeld het meest populaire lied ooit geschreven in de Engelse taal, vertegenwoordigt deze hymne John Newton’s persoonlijke getuigenis van bekering (Deze woorden werden gezongen op de begrafenisdienst van president Ronald Reagan in 2004).
  2. Van http://www.cyberhymnal.org/htm/a/m/a/amazing_grace.htm